Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Boden Radio - SF100SAI

 radiobunkerlDen 10 juli uppmärksammade vi att radiobunkern i Boden fyller 103 år med specialsignalen SF100SAI. Boden Radio hade signalen SAI, därav jubileumssignalens suffix. SF står för Swedish Fortress och 100 uppmärksammar 100 års jubileet.

FRO:are, varav de flesta är radioamatörer, i framförallt Boden är även medlemmar i föreningen "Boden Radio - först i etern - och brukar vara med på att aktivera jubileumssignalen SF100SAI för att uppmärksamma att just i denna bunker har det varit hög aktivitet. Anläggningen utgick ur krigsorganisationen 1985. Nu pågår arbetet med att försöka byggnadsminnesförklara anläggningen för att bevara platsen för kommande generationer.

Den 12 juli 2021 är det 100 år sedan första rundradiosändningen skedd just ifrån denna radiobunker och detta kommer att uppmärksammas denna dag! Vill du veta mer om Boden Radio - först i etern?

http://bodenradio.com/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Boden_radio
http://glomdhistoria.se/project/bodens-fastning-radiobunkern/

Signalungdom på sommarkurs

ungd19LSignalungdoms sommarkurser på Ledningsregementet är igång. Efter en inledande dag med uppstart, materieltjänst och exercis har grundkursen och fortsättningskursen bedrivit utbildning på varsitt håll. Grundkursen har börjat lära sig signalering och med enklare radiosystem genomfört en radiopromenad där de fått leta reda på svaret till frågor de fått via sin radio. Fortsättningskursens dag har varit i ledar-, chef- och följarskapets tecken.

Dagens gemensamma aktivitet var hinderbanan, där ungdomarna gruppvis skulle få ”Sune” (en vattendunk) runt hela hinderbanan utan att han nuddade marken. Grupperna leddes av ungdomar ur fortsättningskursen, som därigenom fick sitt första tillfälle att tillämpa det som lärts ut om ledarskap. Bägge kurserna trycker på vikten av samarbete och alla grupperna fick Sune runt banan på ett bra sätt.

Samband vid SM-veckan Rally Sprint

malmoFRO Skåne Sydväst fick ett akut sambandsuppdrag. SM-veckan Rally Sprint behövde få sambandet att fungera! Efter radiorekognosering och med tillräckligt med signalister anmälda tog vi oss an uppgiften. 

Ett ordinarie nät sattes upp och vår repeater var backup. Det var tur då stationerna plötsligt förbrukade batterier i snabb takt. Kanske var det värmen som påverkade batterierna? Så för att lösa sambandet fick vi byta till reservstationerna. Vid vändpunkten fanns en operatör och vår beachflagga som syntes i bild varje vändning.

Behöver du eller din förening hjälp med samband? För att nå ut med samma information till många personer utan att ringa en massa telefonsamtal, eller för att säkerställa att de som är inom en funktion t.ex. en sjukvårdsgrupp kan prata med varandra? Hör av dig till FRO. Vi hjälper er att prata med varandra över långa avstånd.

Stödet från de frivilliga försvarsorganisationerna är viktigare än någonsin

KristofferlowKristoffer Alm Dahlin arbetar sedan några månader tillbaka på en nyinrättad tjänst som frivilligsamordnare på MSB. Vi blev självklart nyfikna på både honom och den tjänst han innehar.

Det är dagen före midsommarafton och det är fullkomligt kaos i trafiken inne i Stockholms City. Det verkar som om alla ska ut från stan samtidigt. Till råga på allt är det 28 grader och alla har något vilt i blicken. Kristoffer Alm Dahlin har precis parkerat cykeln och verkar så lugn.
- Det verkar vara det bästa sättet att ta sig från MSB och Kungsholmen denna eftermiddag, säger Kristoffer.

Tjänsten som frivilligsamordnare är nyinrättad.
- Det är ett projekt som pågår till februari 2021. Jag arbetar cirka 50 procent med frivilligperspektivet i TFÖ (Totalförsvarsövning 2020) och de övriga 50 procenten med andra satsningar på de frivilliga försvarsorganisationerna som MSB just nu genomför som en naturlig del i hela samhället.

Nästa års Totalförsvarsövning blir ett viktigt test av hur långt vi kommit med utvecklingen av totalförsvaret. Fokus i övningens moment ligger främst på samverkan och ledning. De frivilliga försvarsorganisationerna bidrar med såväl stöd vid planeringen av övningen som i deltagandet, både i militära befattningar och hos civila myndigheter i totalförsvaret.  Kristoffer menar att de frivilliga försvarsorganisationerna är ett viktigt uttryck för försvarsvilja och folkförankring i Sverige.
- Att inte utnyttja de frivilliga försvarsorganisationerna och den kunskap och det engagemang som finns hos deras medlemmar vore olyckligt, säger Kristoffer Alm Dahlin.

Text & bild: Daisy Balkin Rung

Läs mer...

Sambandsuppdrag Nationaldagstävlingarna Strömsholm

sholm5FRO Stockholm har under många år haft förtroendet att sköta radiosambandet på nämnda hästtävling. Det är en stor internationell tävling som går under fyra dagar i juni. Det ställs där höga krav på att sambandet fungerar. Det är säkerhet, sjukvård, servicegrupp, domare tävlingsfunktionärer, parkering - you name it! Vi körde 4 repeaternät, digitala och analoga, samt ett antal simplexkanaler. Repeaters ställdes centralt på området, antennerna i en tolvmeters "grön" mast med utliggare.

Den stora utmaningen för oss är alltid fälttävlans terrängmoment. Detta består av ett antal, i detta fall runt tjugo hinder, där varje hinder ska rapportera in till "controller" om hindret övervinns eller ej. Blir en del radio... Därutöver ska en massa andra ledande funktionärer ha radio, det var säkert i storleksordningen femtio radio igång. Två min mellan starterna gjorde att det som mest kunde vara fyra hästar på banan samtidigt. Därför delade vi in banan i tre sektioner som tilldelas en unik simplex för inrapporteringen. I domarvagnen sitter då mottagare med mobilstationer och för protokoll, Fungerade utmärkt!

Behöver du hjälp med samband vid en tävling eller annat event? Kontakta närmaste FRO-förbund eller mejla till FRO så ska vi hjälpa dig!

Signalungdom på kurs på Ledningsregementet

grp3Signalungdomar från hela landet samlades i helgen till en introduktionskurs på Ledningsregementet i Enköping. De fick prova på det militära livet som soldat och även  lära sig hantera sambandsutrustning. Kursen sammanföll med regementets dag som besöktes och eleverna fick där en god inblick i verksamheten på regementet. De flesta av eleverna fortsätter nu sin utbildning på sommarkurserna.

I samband med kursen delades vandringspriset ”Tre förmågor” ut för första gången. Det tilldelas vinnarna i gruppfälttävlan som testar de tre förmågorna: kunna tillämpa det man lärt sig, kunna lösa tidigare okända problem och i viss mån styrka. De tre förmågorna är högst relevanta för en signalist. Gruppfälttävlan kommer genomföras på alla kurser för  Signalungdom, dock med olika innehåll. Första årets segrare på introduktionskursen var grupp 3, från vänster: Ameyal Wurnell, Dan Holmberg och Emelie Tångrot.

Vi har koll på allt som rör sig

anna eHon är brigadgeneral och ledningssystemchef, dessutom Försvarsmaktens kontaktperson mot FRO. Anna Eriksson basar över cirka 3.500 anställda spridda över hela Sverige. Vi träffade henne en eftermiddag i april, då hon berättar om arbetet och hennes tankar kring Försvarsmakten.

Med en milslång utsikt över Gärdet och Djurgården i Stockholm ligger Anna Erikssons kontorsrum. Det är betagande och Anna garanterar att hon inte blivit hemmablind.

- Jag förundras varje dag över denna fantastiska utsikt, säger Anna Eriksson. Och det blir tre år som jag varit på denna tjänst.

Vi är nyfikna på hur det hela började. Varför valde hon officersyrket?

- Därför att jag helt enkelt inte visste vad jag ville göra. Så jag sökte in på lite olika ställen. Samtidigt kommer det ett reklamblad hem genom brevlådan som min pappa får syn på. Han säger Anna, det här är något för dig. Och dessutom är utbildningen helt gratis. Det var reklam från Försvarsmakten.

Och på den vägen är det. Anna sökte och gjorde lumpen på F10 i Ängelholm. Flyget blev det eftersom de var de enda som då hade öppnat upp för kvinnor.  De var då en pluton på cirka 35 kvinnor i hela Flygvapnet som alla ryckte in på F16 i Uppsala. När Anna sedan gick vidare till Officershögskolan inom stridsledning och luftbevakning så hade kursen 14 kvinnliga kadetter och 12 manliga.

Text: Daisy Balkin Rung
Bild: Försvarsmakten

Läs mer...

Länsstyrelsen i Skåne tar ett viktigt steg

skaanelowPlötsligt händer det! Nej detta är inte reklam för Triss, det en intervju med beredskapsdirektören Marcus Björklund på Länsstyrelsen i Skåne.  Det som händer i Skåne är ett rätt och stort steg i totalförsvarets utveckling och för alla frivilliga försvarsorganisationer. Fro.se for till Malmö för att ta reda på mer.

Vi far från minus fem till plus 13 grader. Från Stockholm till Malmö. Från vinter till vår. I Länsstyrelsen i Skånes lokaler på Södergatan bjuds det på kaffe med bulle och Marcus Björklund berättar om man genomför en uppdatering av frivilligorganisationer i Skåne.

- Vid kris, höjd beredskap och krig ansvarar Länsstyrelsen för samverkan och att samordna information och verksamhet i länet. Detta projekt som vi startade upp i höstas är ett led i totalförsvarsplaneringen.

Beredskapsdirektören berättar att det var många tankar som tog fart efter alla bränder i somras.

- Vi insåg att vi har väldigt mycket att lära av arbetet i samband med släckningsarbetet. Hur ser de frivilliga resurserna ut? Var ska alla vända sig? Hur organisera alla frivilliga?, säger Marcus Björklund.

Före jul skickade Länsstyrelsen ut frågor till alla frivilliga försvarsorganisationer i länet om vad de gör och hur de är organiserade. Målet är att få koll på frivilligorganisationernas intresse, resurser och deras förmåga att hjälpa.

Text: Daisy Balkin Rung

Läs mer...

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök